Ký hiệu Ngày BH Trích dẫn Văn bản
4901/QĐ-BCT 15/12/2016 V/v ban hành kế hoạch hành động của Ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
4846/QĐ-BCTP 09/12/2016 Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017
4428/QĐ-BCT 09/11/2016 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016
1997/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020
3979/QĐ-BCT 04/10/2016 Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương
3948/QĐ-BCT 30/09/2016 V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương
148/2016/NĐ-CP 04/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
12/CT-BCT 01/11/2016 Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
26/CT-TTg 05/09/2016 Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Pages