Mức chi dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017

Định mức chi phí đào tạo nghề, mức hỗ trợ và danh mục nghề ngắn hạn dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/01/2017. Theo đó, mức chi hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn được quy định như sau: (1) Nhóm nghề công nghiệp, dịch vụ: 650.000 đồng/người/tháng (bao gồm các nghề: May công nghiệp; cơ khí; điện dân dụng; điện tử công nghiệp; điện lạnh; điện nước nông thôn; tin học văn phòng; kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính; sửa chữa bảo trì máy tính; sửa chữa máy nông nghiệp; sửa chữa máy nổ; sửa chữa xe máy; mộc dân dụng; xây dựng - thợ nề; vận hành máy thi công nền; vận hành xe nâng; giúp việc gia đình; kỹ thuật chế biến món ăn; nghiệp vụ lễ tân; nghiệp vụ bàn; nghiệp vụ truyền thanh cơ sở; thiết kế tạo mẫu tóc…). (2) Nhóm nghề nông nghiệp: 650.000 đồng/người/tháng đối với nghề kỹ thuật trồng nấm; 520.000 đồng/người/tháng đối với nghề nông nghiệp khác (bao gồm: Trồng lúa năng suất cao; trồng rau an toàn; trồng và nhân giống hoa; tạo dáng và chăm sóc cây cảnh; trồng các loại cây ăn quả; phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả; quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; quản lý trang trại; nuôi và phòng trừ bệnh cho gia súc, gia cầm; chế biến sản phẩm từ thịt gia súc; sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản…). (3) Nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp (nghề phụ): 520.000 đồng/người/tháng (bao gồm các nghề: Thêu ren; thêu tranh; móc sợi; mây tre đan; tăm tre, chổi đót; làm lông mi giả...).

Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật là 1.000.000 đồng/người/tháng. Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học và hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên (riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 05 km trở lên).

Thời gian đào tạo đối với tất cả các nhóm nghề trên từ 01 đến 06 tháng./.

TTKC&TVPTCN