Hồ sơ năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BQL KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MỠ

     BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v thành lập BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01.2006 theo Quyết định số 8792 QĐCT, ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.

1. Vị trí và chức năng

    Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Lục Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về hoạt động, tổ chức biên chế của UBND huyện Lục Nam đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

    Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp và tham mưu cho UBND huyện Lục Nam; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc quản lý Nhà nước về các hoạt động du lịch trên địa bàn được giao quản lý. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ; bảo tồn, phát huy các giá trị về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tổ chức các hoạt động dịch vụ môi trường sinh thái, du lịch và giáo dục môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

       Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Một số thông tin về BQL

- Địa chỉ trụ sở: Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Số điện thoại: 0240.3983.706; fax: 0240 3 893.706

- Số tài khoản: 

- Mã số thuế: 

- Email: kdlsuoimo_lucnam@bacgiang.gov.vn.

- Website: http://dulichsuoimo.com.vn

3. Người đại diện theo pháp luật của BQL

- Họ và tên: Dương Văn Hoc

- Chức vụ: Trưởng ban

- Số điện thoại: 0240 3 607.358; di động: 0915.968.358

II. HỒ SƠ NĂNG LỰC

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm công tác

Chức vụ

Trình độ          chuyên môn

1

Dương Văn Học

1963

 

Trưởng ban

Cử nhân Kinh tế

2

Phạm Quang Tuấn

1979

 

Phó trưởng ban

Thạc sĩ Quản trị  kinh doanh

3

Trần Thị Mai

1963

 

Phó trưởng ban

Kỹ sư Lâm sinh

4

Nguyễn Văn Toàn

1982

 

Kế toán

Cử nhân Quản trị kinh doanh

5

Nguyễn Thị Hằng

1983

 

Bộ phận trưởng

Cử nhân xã hội học

6

Lương Văn Khanh

1987

 

Bộ phận trưởng

Cử nhân QLDL

7

Nguyễn Văn Chúc

1966

 

Bộ phận trưởng

TC 

8

Trương Văn Tư

1981

 

Bộ phận trưởng

Cử nhân xã hội học

9

Phan Thị Như Hiền

1987

 

NV

NVCử nhân 

10

Nguyễn Văn Trường

1988

 

NV

Cử nhân 

11

Đinh Văn Tùng

1988

 

NV

Cử nhân 

12

La Văn Kiên

1988

 

NV

Cử nhân 

13

Thái Thị Hạnh

1989

 

NV

TC

14

Dương Văn Tiệp

1985

 

NV

ĐH

15

Lại Thị Hương Nhung

1989

 

NV

Kỹ sư Lâm sinh

16

Nguyễn Văn Thanh

1990

 

NV

ĐH

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận: Nghiệp vụ