Thông báo tăng giá vé tham quan vào khu du lịch sinh thái Suối Mỡ

     Căn cứ Nghị Quyết số 33/2016/NQ- HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang ngày 8/12/2016 quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lục Nam. Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ thông báo về việc tăng giá vé tham quan vào khu du lịch như sau:

     + Trẻ em từ 5.000 đồng/người lên 10.000 đồng/người.

     + Người lớn từ 10.000 đồng/người lên 20.000 đồng/người.

Vé tham quan mới

      Mức giá vé mới được áp dụng từ ngày 20/01/2017.

      Vậy ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ thông báo để nhân dân và du khách thập phương được biết và thực hiện theo quy định.

      Trân trọng thông báo!

Văn bản đi kèm: