• Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017

  Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho các đơn vị tại Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12/12/2016.Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang được giao 400...

 • Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học Probiotic Biolin

  Ngày 25/11/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Biển Bạc tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học...

 • Bắc Ninh: Giới thiệu mô hình sản xuất thiết bị điện

  Sáng ngày 02/11/2016, tại Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần Thiết bị điện CLISUN Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu mô...

 • Mời tham gia Hội chợ triển lãm

  1. Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2016”Với mục đích phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp,...

 • Xây dựng kế hoạch khuyến công 2017

  Cục Công nghiệp dịa phương (CNĐP) đề nghị các Sở Công Thương rà soát đề án, đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 đảm bảo có chất lượng và hiệu quả.Tính đến ngày14/10/2016, công tác theo dõi tổng hợp cho thấy số lượng hồ sơ đề án...

Subscribe to Tour du lịch Việt Nam